Patria-konsernin talouskatsaus 1.1.-30.6.2014: Tasaisen alkuvuoden jälkeen haasteellinen loppuvuosi

Patria-konsernin tulos tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli odotusten mukainen. Liikevaihto oli 260,2 miljoonaa, kun edellisen vuoden 2013 vastaava luku oli 244,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 22,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 23,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 59,7 % (50,7 %). Nettovelkaantumisaste oli -6,5 % (18,2 %). Uusien tilausten määrä kasvoi edellisvuodesta erityisesti Aviation-liiketoiminnassa. Merkittävien uusien tilausten puute laskee kuitenkin samanaikaisesti Land-liiketoiminnan tilauskertymää edellisvuoden tasosta, mikä kuvaa hyvin markkinatilannetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Alkuvuosi 2014

Patria ja RUAG allekirjoittivat teollisen yhteistyösopimuksen koskien Suomen ja Sveitsin F/A-18 Hornetien elinkaaren tukipalveluita.

Patria luovutti Merivoimille neljä Rauma-luokan ohjusvenettä - Rauman, Raahen, Porvoon ja Naantalin, joiden peruskorjaus valmistui viime vuoden lopussa. Patria toimi hankkeessa päätoimittajana ja vastasi peruskorjauksen kokonaissuunnittelusta, alihankkijoiden toimitusten koordinoinnista sekä kokonaisintegroinnista.

Patria luovutti Ilmavoimille viimeiset modifioidut koneet Sveitsistä ostetuista 18:sta kaksipaikkaisesta Hawk Mk 66 -koneesta. Patria vastasi modernisointihankkeessa Hawkien järjestelmäintegraation määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä Ilmavoimien kanssa.

Kazakstanin siviili-ilmailuakatemia ja Patria Pilot Training allekirjoittivat sopimuksen ammattilentäjäkoulutuksesta. Patria kouluttaa vuoden 2015 loppuun mennessä 12 kazakstanilaista oppilasta European Aviation Safety Agencyn (EASA) määräysten mukaisesti ansiolentäjän lupakirjatasolle monimoottori- ja mittarilentokelpuutuksin. He saavat myös täyden liikennelentäjäteoria- sekä ohjaamoyhteistyökoulutuksen.

Patria Pilot Training toimii Suomen Ilmailuopiston (SIO) koulutusyhteistyökumppanina kursseilla SIO 24 ja SIO 25, jotka käynnistyvät heinäkuussa 2014 ja tammikuussa 2015. Koulutuksen sisältönä on yksityislentäjän lupakirja sekä yölentokelpuutus.

Patria teki merkittävän sopimuksen Ruotsin HKP16 Black Hawk –helikopterien huollosta.

Patria esitteli uuden Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän koulutussimulaattorin Eurosatory-messuilla Pariisissa. Koulutussimulaattori tarjoaa realistisen koulutusympäristön Patria Nemo –kranaatinheitinjärjestelmän kaikkien tulitehtävien kouluttamiseen.

Lontoon DSEI-tapahtumassa syksyllä 2013 esiteltyä uutta ajoneuvokonseptia on testattu ja säädetty erittäin vaativissa testeissä vastaamaan asiakkaiden tulevia tarpeita. Uusi ajoneuvo, Patria AMVXP, on merkittävä vahvistus Patrian panssaroitujen pyöräajoneuvojen tuotevalikoimaan.

Maavoimien materiaalilaitos ja Patrian tytäryhtiö Millog allekirjoittivat hankintasopimuksen uusista maalinpaikannukseen tarkoitetuista tulenjohtosensoreista varusteineen. Sopimuksen arvo on 26,8 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa puolustusministeri esitti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle maa- ja merivoimien järjestelmävastuulla olevan materiaalin kunnossapidon kumppanuuden laajentamista Millogin kanssa. Tavoitteena on, että laajennettu kumppanuus tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Tämän kumppanuuden mukana Patria-konserniin siirtyisi Puolustusvoimilta lähes 350 henkilöä ja 12 uutta toimipaikkaa.

Millogin tytäryhtiö Oricopa on solminut merkittävän kaupan Kongsberg Defence & Aerospace AS:n kanssa NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kommunikaatio- ja johtamisjärjestelmän laitteiden toimittamisesta. Kaupan arvo on noin 25 miljoonaa euroa, toimitusten ajoittuessa vuosille 2015 - 2017.

Patria toimii eurooppalaisen teollisuusryhmän ELDIGin, (European Land Industry Defence Group) puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. ELDIG toimii Euroopan ilmailu- ja puolustusteollisuusjärjestö ASD:n alaisena maajärjestelmien alalla toimivan teollisuuden foorumina.

Patrian sponsoroima kolmivuotinen Potkua liikuntaan -hanke päättyi hienoin tuloksin. Sen aikana varusmiesten vapaa-ajan liikunnan määrä nousi lähes 30 prosentilla, ja kaikissa varuskunnissa on nyt tarjolla vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia.

Ilmailumuseoyhdistys ry, Keski-Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmailumuseo sekä Patria sopivat ainoan suomalaisen sarjatuotantoon päässeen hävittäjäkoneen Myrskyn entisöinnistä. Entisöintityössä ovat vahvasti mukana myös teknisen alan oppilaitoksissa opiskelevat nuoret sekä muun muassa Jyväskylän ja Vantaan nuorisotyöpajat.

Yhteistoimintaneuvottelut

Alkuvuoden aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut Aerostructures-, Systems- ja Land-liiketoiminnoissa. Aerostructures-liiketoiminnassa vähennykset kohdistuivat 13 henkilöön, Systemsissä 39 henkilöön ja Land-liiketoiminnassa 133 henkilöön.
Tavoitteena on sopeuttaa liiketoimintojen henkilöstömäärä ja organisaatio vastaamaan nykyistä markkina- ja työtilannetta sekä tilauskantaa, turvata tulevaisuuden kilpailukyky sekä säilyttää ja turvata strategisesti tärkeät toiminnot ja osaaminen.

Oikeuskäsittelyt

Tammikuussa Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi kaikki lahjussyytteet liittyen Slovenian vientihankkeeseen. Heinäkuussa Turun hovioikeus hylkäsi syyttäjien vaatimuksen Slovenia-asian palauttamisesta Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ja uudelleen käsittelystä vireillä olevan Kroatia-asian yhteydessä. Asian käsittelyä jatketaan hovioikeudessa. Ratkaisu on Patrian ja koko vastaajapuolen vaatimusten mukainen palauttamista koskevilta osin. Syyttäjä ei voi valittaa tästä ratkaisusta.

Kroatian ajoneuvohankkeen valmisteluistunto oli Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa toukokuussa. Asia etenee tuomioistuimen määräämässä aikataulussa.

Loppuvuoden näkymät

Puolustusalan kiristynyt kilpailu uusista hankkeista näkyy maailmanlaajuisesti ja sen uskotaan vaikuttavan edelleen Patrian tilauskannan kehitykseen. Millogin laajennettu kumppanuussopimus astunee voimaan vuoden 2015 alussa, joten sillä ei ole vaikutusta vuoden 2014 lukuihin. Patrian liikevaihdon ja liikevoittotason arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta. Loppuvuoden aikana odotetaan kuitenkin edelleen eräiden merkittävien ja pitkään vireillä olleiden hankkeiden käyntiinlähtöä kansainvälisillä markkinoilla.