Sotilaslentäjien peruslentokoulutus

Patria perusti vuonna 2005 Ilmasotakoulun yhteyteen lentokoulutusorganisaation, kun Ilmavoimat keskitti Vinka-koulutuksen Tikkakoskelle. Ohjaajien alkeiskoulutus ja valinta (VN1), peruslentokoulutus (VN2) sekä Vinka-lennonopettajakoulutus on laajalti ulkoistettu Patrialle, sisältäen myös lentoteknillisen tuen.

Patria toimii Vinka-toiminnan tyyppivastuuorganisaationa. Ilmavoimat valitsee vuosittain lähes tuhannen vapaaehtoisen joukosta noin 50 ohjaajaoppilasta. Lentoreserviupseerikurssilla sotilas- ja lentokoulutuksessa osoitettujen taitojen perusteella noin 20-22 henkilöä valitaan kadettikouluun Ilmavoimien, Maavoimien tai Rajavartiolaitoksen ohjaajaksi. Lennonopettajina käytetään sekä Ilmavoimien että Patrian henkilöstöä.

Suurin osa Patrian lennonopettajista on aiemmin toiminut Ilmavoimien hävittäjäohjaajina, mikä osaltaan varmistaa lennonopetuksen korkean tason ja lentokokemuksen sekä sotilasilmailun toimintakulttuurin. Vinka-lentotoiminta on sotilasilmailua, ja se vastaa myös siviili-ilmailun (European Joint Aviation Requirements, JAR) lupakirjavaatimuksiin.