Konserni

Konsernitehtävät liittyvät talous-, rahoitus- ja henkilöstöhallintoon, hankintaan, lakiasioihin, strategiatyöhön, ICT:n ja teolliseen yhteistyöhön sekä markkinointiin ja viestintään. Konsernin päätoimipaikat ovat Helsinki ja Tampere, mutta konsernin väkeä on lähes jokaisella toimipaikkakunnallamme. Konsernitehtävissä toimii yhteensä 115 henkilöä.

Aerostuctures

Komposiittirakenteita ilma-aluksiin

Aerostructures-liiketoiminta suunnittelee ja valmistaa vaativia, komposiittisia lentokonerakenteita ja on aktiivisesti mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit.

Esimerkkejä osaajiemme koulutustaustoista: lentokone- tai materiaalitekniikan DI/insinööri, tradenomi, datanomi, mekaanikko, teknikko ja eri ammatilliset perustutkinnot. Yrityksessämme työskentelee muun muassa hankepäälliköitä, laatuinsinöörejä, valmistussuunnittelijoita, lujuuslaskijoita, tarkastajia, laminoitsijoita ja komposiittiasentajia.

Liiketoiminta työllistää yhteensä 150 henkilöä Jämsän Hallissa sekä Tampereella.

Aviation

Ilmailu työllistää Patrian eri liiketoiminnoissa yli 1000 ammattilaista

Aviation-liiketoiminta tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita pääasiassa viranomais- ja sotilasasiakkaille. Elinkaaren tukipalvelut kattavat rungon, moottorin ja laitteiden huolto-, korjaus- ja modifiointipalvelut sekä lentokoulutuksen.

Ydinosaamista ovat erityisasiantuntemusta vaativat tuotekehitys-, suunnittelu-, asennus-, huolto- ja koulutustehtävät. Toiminnot työllistävät muun muassa diplomi-insinöörejä, insinöörejä, tohtoreita ja teknikoita, jotka ovat valmistuneet lentotekniikan, konetekniikan, tuotantotalouden tai logistiikan opintosuunnilta. Lennonopettajien osaamispolun taustalla on joko sotilas- tai siviili-ilmailussa hankittu pätevyys. Asentajilta edellytämme erityisesti joko lentokone- tai moottoritekniikkaan tai avioniikkaan suuntautuneisuutta sekä sitoutumista ammatillisten käsityöläistaitojen ylläpitämiseen ja kasvattamiseen käytännön työssä.

Aviationilla on henkilöstöä noin 930 ja liiketoiminnan toimipaikat ovat Jämsän Halli, Nokian Linnavuori, Utti, Tikkakoski, Pirkkala, Tampere, Helsingin Malmi ja Tukholman Arlanda.

Land

Kansainvälisiä tehtäviä ajoneuvojen ja asejärjestelmien parissa

Land-liiketoiminta keskittyy ajoneuvojen ja asejärjestelmien tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin, projektinjohtoon, tarvittavaan hankintalogistiikkaan ja tuotteisiin liittyviin elinkaaren tukipalveluihin. Liiketoiminnan menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, nopeaan tuotekehitysprosessiin, lyhyisiin toimitusaikoihin ja vankkaan yhteistyöhön toimittajaverkoston kanssa.

Monipuolisia tehtäviä on tarjolla diplomi-insinööreille sekä insinööreille suunnittelussa, tuotekehitys- ja projektitehtävissä sekä tukitoiminnoissa ja asentajan tehtäviä kokoonpanossa.
Sopiva koulutustausta on DI- tai insinööritutkinto (esim. kone-, sähkö-, ajoneuvotekniikka, tuotantotalous) ja asentajilla ajoneuvo- tai sähköalan ammatillinen koulutus.

Land-liiketoiminnan toimipaikkoja ovat Hämeenlinna ja Tampere.

Systems

Järjestelmähankkeita yhteistyössä asiakkaan kanssa

Systems-liiketoiminta tarjoaa monia uramahdollisuuksia erikoisosaamisalueinaan tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehitys, integrointi ja elinkaaren tuki. Liiketoiminta suunnittelee, kehittää ja valmistaa elektroniikkaa, ohjelmistoja ja järjestelmiä sensoriteknologian, signaalinkäsittelyn, tiedonsiirron ja häiveteknologian alueilta.

Järjestelmien parissa työskentelevät omaavat vankkaa osaamista lentävästä kalustosta ja/tai asejärjestelmistä. Tulevaisuuden ydinosaamisalueita ovat projektinhallinta, järjestelmäintegrointi sekä elinkaaren tukeen sisältyvät palvelut.

Liiketoiminnan henkilöstömäärä on noin 280 ja toimipaikat Jämsän Halli, Tampere ja Espoo.

  • Lisätietoa Systemsin Patria Nemo -koulutussimulaattorista täältä.

  • Lisätietoa Systemsissä suunnitellusta edistyneestä reaaliaikaisesta tiedustelujärjestelmästä täältä.