Patriassa eettinen toiminta perustuu hallituksen ja ylimmän johdon ehdottomaan vaatimukseen epäeettisen toiminnan nollatoleranssista. Se on osa päivittäistä toimintaa, lähtee yksilöstä ja koskee kaikkia. Eettinen toiminta merkitsee lakien, asetusten, kansainvälisten sopimusten, asiakassopimusten ja yhteistyösopimusten noudattamisen lisäksi alaan liittyvien tunnistettavien riskien ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja tutkintaa.

Tavoitteet 2018

  • Patrian eettisen ja lahjonnanvastaisen toiminnan periaatteet ovat tunnettuja sidosryhmien keskuudessa ja Patria nähdään yhtiönä, jolla on korkeat eettisen toiminnan standardit.
  • Patrian merkittävimmät yhteistyökumppanit toimivat vähintään Patrian eettisen ohjeistuksen tasoisesti.
  • Patrian henkilöstö on tietoinen eettisistä periaatteista ja tietää miten toimia.

Painopisteet 2016

  • Yhteiset toimintatavat kaikkia yhteistyökumppaneita koskien
  • Syventävien verkkokoulutuskurssien jatkokehittäminen

Vuosi 2015

Patrian eettinen tapa toimia -ohje