Yhteistyö asiakkaiden, alihankkijoiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on pitkäjänteistä ja rakentavaa. Patriassa hyvä kumppanuus on ammattimaista, luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä, johon eri osapuolet ovat tyytyväisiä. Patria tarjoaa, edellyttää ja kehittää kustannustehokasta toimintaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja odottaa samaa myös heiltä.

Tavoitteet 2018

  • Toiminta on kustannustehokasta ja kilpailukykyistä
  • Tuotantokapasiteetti on mukautettu pääasiakkaan, Suomen puolustusvoimien muutoksiin
  • Yhteistyö on aiempaa läpinäkyvämpää
  • Tunnemme kumppaneidemme odotukset ja vastaamme niihin tarkoituksenmukaisella tavalla

Painopisteet 2016

  • Yritysvastuun raportointia laajennetaan
  • Yhteisten toimintatapojen luominen kaikkia yhteistyökumppaneita koskien
  • Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään toiminnan kehittämisessä ja vuorovaikutuksessa

Vuosikatsaus 2015
 

Sponsorointi

Hankintapolitiikka