Yhteiskuntavastuun pääteemat perustuvat sidosryhmien palautteeseen. Pääteemoja ovat Hyvä kumppanuus, Eettinen toiminta ja Hyvä työnantajuus sekä Ympäristövastuu. Kullekin pääteemalle on nimetty vastuulliset toimintojen kehittäjät.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat käsitellään Patrian johtokunnassa ja ne raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Hallituksen tarkastusvaliokunnalle on määritelty vastuu eettiseen toimintaan liittyvien asioiden valvonnasta.

Henkilöstöjohtamisesta vastaa henkilöstöjohtaja, joka vastaa toiminnastaan hallintojohtajalle. Hallintojohtaja on konsernin johtokunnan jäsen. Liiketoimintoja edustavat henkilöstöpäälliköt toimivat henkilöstötyöryhmässä, jota vetää konsernin henkilöstöjohtaja. Ympäristöjohtamisen vastuu on nimetyillä liiketoimintakohtaisilla organisaatioilla, jotka raportoivat liiketoimintojen johtoryhmille.

Lakeja ja määräyksiä tarkentavat Patrian omat ohjeistukset, kuten Patrian eettinen toimintaohje (Ethical Code of Conduct), henkilöstöpolitiikka, tasa-arvosuunnitelma, suhdetoiminta- ja sponsorointiohje, liikekumppanin valinta -ohje (Business Partner Selection), ympäristöpolitiikka, tietoturvapolitiikka, Riskienhallinta ja sisäinen valvonta, Patria sosiaalisessa mediassa, yritysturvallisuusohje ja lähipiiriohje. Näiden lisäksi tarkentavia menettelyohjeita ja toimintamalleja on kuvattu yhteisessä toimintajärjestelmässä.