Patriassa tunnetaan toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset sekä toimitaan aktiivisesti niiden vähentämiseksi. Yhtiössä noudatetaan ympäristölainsäädäntöä huolellisesti ja toiminnalla on kaikki viranomaisten edellyttämät ympäristöluvat. Merkittävimmillä tuotannollisilla toimipaikoilla on sertifioidut ympäristöjärjestelmät.

Tavoitteet 2018

  • Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee 3 % vuoteen 2018 mennessä. Lähtötasona on vuoden 2014 lämpöenergian kulutus.
  • Ympäristöjärjestelmät täyttävät uuden ISO 14001:2015 -standardin vaatimukset 9.11.2018 mennessä.

Painopisteet 2016

  •  Uuden ISO 14001:2015 -standardin aiheuttamien vaikutusten tunnistaminen ja tarvittavien muutosten vieminen osaksi toimintajärjestelmien toimintatapoja ja ohjeita.
  • Millogin uusien toimipaikkojen ottaminen mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän piiriin vuoden 2016 loppuun mennessä.
  • Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto Aerostructuresliiketoiminnassa.
  • Uusien ympäristölupamääräysten vieminen käytäntöön Hallissa ja LinnavuoressaParempi kiinteistöjen energiatehokkuus

Vuosi 2015