Patriassa kunnioitetaan yhteistoimintaa ja sen läpinäkyvyyttä, arvostetaan osaamista ja kokemusta, kohdellaan henkilöstöä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä huolehditaan työhyvinvoinnista.

Tavoitteet 2018

• Patriassa työskentelevät kokevat työnsä merkityksellisenä
• Patria tarjoaa henkilöstölle kasvumahdollisuuksia
• Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on entistä helpompaa
 

Painopisteet 2016

  • Työkyvyn varmistaminen erilaisin toimenpitein
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen työnantajamielikuvan rakentamisessa

Vuosi 2015